PODMÍNKY PŮJČENÍ

Základní informace

 • K řízení stačí řidičský průkaz skupiny B.
 • Řidič musí být starší 23 let, min. praxe řízení motorových vozidel sk. B 3 roky.
 • Osoba starší 65 let musí mít u sebe platný lékařský posudek.
 • K uzavření smlouvy o pronájmu je nutné doložit 2 doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas).
 • Ve vozidlech je zákaz kouření a rozdělávání ohně v blízkosti vozidla tak, že by mohlo dojít k zakouření vozidla.
 • Ve vozidlech je zakázáno přepravovat zvířata. (psi, kočky, ptactvo atd.)
 • Havarijní pojištění vozidla je s 10% spoluúčastí zákazníka.
 • Minimální doba půjčení: 5 dnů.
 • Zákaz veškerých úprav na vozidle (polepování, šroubování, vrtání apod.).
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

Předání a vrácení obytných aut

 • Vozidla se předávají první den půjčení od 6:30 do 8:00 a vracejí poslední den půjčení od 12:30 do 13:00 / 16:30 do 17:00 (den vrácení je zdarma).
 • Zapůjčení / vrácení vozidla o víkendech a svátcích je samozřejmostí.
 • Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. 
 • Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. 
 • Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek 500 Kč za vyprázdnění. 
 • Vůz je vybaven hasícím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.
 • Převzetí a předání vozu zabere cca 90 minut a je třeba s tím počítat. 
 • Nájemce má možnost si vozidlo zdarma zaparkovat u pronajímatele.

Platební podmínky

 • Po sjednání rezervace nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a zálohovou fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného vč. servisního poplatku jako blokaci termínu (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu na 3 - 6 dnů). Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, kterou podepíše a zašle elektronicky do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. 
 • Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 14 kalendářních dní před zahájením nájmu. 
 • Podmínkou zapůjčení je vratná kauce na poškození 25 000,-Kč, která se hradí při převzetí vozidla v hotovosti nebo kartou.
 • V ceně je již zahrnut pronájem kempingového nádobí - talíře, varné nádobí, příbory apod.

Storno podmínky

  V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci storno poplatky v následující výši:

 • 20 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 60 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 • 50 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 30 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 • 80 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 15 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 • 100 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 14 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 • 100 % z celkové částky pronájmu - při odstoupení od smlouvy 7 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí

Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Nehody a poruchy

 • Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. 
 • Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. 
 • Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)
 • Havarijní pojištění vozidla je s 10% spoluúčastí zákazníka, minimálně 10.000 Kč.